Misyon - Vizyon

Misyon

Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak

Vizyon

Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan "stratejik bir portföyü" paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmek