Çevre Politikası

PRENSİBLERİMİZ

▸İLETEN çalışmalarında inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını belirlemiştir.
▸Toplum tarafından kabul edilenin sürdürülebilir olduğu bilinci ile çevre çalışmalarında, bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz.
▸Farklı sektörlerdeki temel ilkemiz “ürün ve hizmet yaşam döngüsü sorumluluğunu üstlenmektir.”
▸Bu yaklaşımla; gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.

KURUMSAL ÇEVRE POLİTİKAMIZ

▸Çevre Standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
▸Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için, faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
▸Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.
▸Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
▸Çevresel gelişmeleri izleyip, iş fırsatlarına çevirirken sürdürebilirliğe katkı sağlarız.
▸ÇEVRE POLİTİKASI GEREKLERİ
▸Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz.
▸Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.
▸Çevresel etkilerimizi belirleriz.
▸Tüm çevresel etkilerimizi belirler hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir, iyileştirme amaçlı önlemler alırız.
▸Topluluk içi kaynak kullanımı yönetiriz.
▸Alt yapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.
▸Uygulamalarımızda sistematiklik sağlar içimizde sinerji yaratırız.
▸İşletme standartlarımızı önleyici yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz dahil herkesin uygulamasına dikkat ederiz.
▸Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye zarar getirebilecek riskleri proaktif yaklaşımla tespit eden bunları en aza indirecek önlemleri zamanında eksiksiz olarak almaya çalışırız.
▸Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışır ve gözden geçiririz.
▸Enerji ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.
▸Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileri ile sürekli iyileşmeyi hedeflerken ürün ve hizmetlerimizi çevresel sorumluluğumu üstleniriz.
▸Faaliyetlerimizi yalın bir şekilde raporlarken, bilgiye erişimi kolaylaştırırız.